Ocena brak

LÓHR ALEXANDER (1885-1947) - generał

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Austriacki oficer, głównodowodzącylotnictwem Austrii do czasu *Anschlussu w 1938 r. Dowodził 4 flotą powietrzną (Luftflotte) w wojnie z Polską we wrześniu 1939 r. W cza­sie kampanii bałkańskiej 1941 r. je­mu podlegały jednostki lotnicze i spadochronowe, które przeprowa­dziły zwycięską operację zdobycia *Krety. Jego 4 flota w wojnie ze Związkiem Radzieckim w 1941 r. wspierała Grupę Armii „Południe" (Heeresgruppe „Sud"). W lipcu 1942 r. objął dowództwo Obszaru Południowo-Wschodniego. Od sty­cznia 1943 r. dowodził Grupą Armii „E" w Grecji i Albanii.

Jego żołnie­rze dopuścili się zbrodni wojennych w czasie wycofywania się z Jugosła­wii we wrześniu 1944 r., za co w 1947 r. został skazany na śmierć przez sąd jugosłowiański i powie­szony.

Podobne prace

Do góry