Ocena brak

LÓD SUCHY

Autor /lykeli Dodano /05.03.2013

LÓD SUCHY — zestalony dwutlenek węglauzyskany ze źródeł naturalnych (złóż ziemnych)lub sztucznych — ze spalania koksu albo w procesachfermentacyjnych zachodzących w gorzelniachi innych zakładach. Dwutlenek węglaoczyszcza się starannie z domieszek i w odpowiednichwarunkach rozpręża, a następnie prasujepod wysokim ciśnieniem w bloki lub kostki.Suchy lód przy ciśnieniu normalnym ma temperaturę— 78,5°; dzięki temu jest doskonałymśrodkiem chłodniczym szeroko stosowanymw transporcie chłodniczym, przemyśle spożywczymi innych gałęziach przemysłu. Suchy lódparując w normalnych warunkach ciśnieniai temperatury przechodzi ze stanu stałego bezpośredniow stan gazowy (sublimuje), przy czympobiera ciepło z otoczenia; w przeciwieństwie dolodu wodnego nic przechodzi w normalnych warunkachw stan cieczy.

Podobne prace

Do góry