Ocena brak

ŁOBODOWSKI JÓZEF

Autor /mamaela Dodano /04.03.2012

ŁOBODOWSKI JÓZEF, ur. 19 III 1909 w Purwiszkach na Suwalszczyźnie, poeta, prozaik, tłumacz i publicysta. W 1914-22 w Rosji, po powrocie do kraju w Lublinie, związał się z kręgiem J. Czechowicza i awangardą lubelską. Początkowo bliski radykalnej lewicy artyst., red. pism „Barykady" (1932) i „Dźwigary" (1934), 1935 zerwał te związki (Smutne porachunki,Wiadomości Lit." 1935 nr 43) i nawiązał współpracę z ośrodkami ukr. i kaukaskiej emigracji. Od 1938 w Warszawie, 1939 przedostał się do Francji, gdzie redagował pismo „Wrócimy" (1940-41). Od 1941 w Hiszpanii, został aresztowany i półtora roku spędził w więzieniu, nast. osiadł na stałe w Madrycie.

Twórczość lit. rozpoczął od zbioru wierszy Słońce przez szpary (1929), potem wydał Gwiezdny psałterz (1931), O czerwonej krwi (1931, skonfiskowany), W przeddzień (1932), ale dopiero tomy Rozmowa z Ojczyzną (1935, wyd. zmień. 1936) i Demonom nocy (1936) przyniosły mu rozgłos i uznanie krytyki, czego wyrazem była m.in. Nagroda Młodych PAL (1937). W zbiorach tych utrwala się właściwa odtąd Ł. aura pesymizmu i tragizmu, której źródłem jest dramatyczna konfrontacja sił biologii, witalizmu z kulturą i ideologią. Powstaje poezja operująca ekspresyjną retoryką nieprzystosowania, na-strojowo-pejzażowym obrazowaniem, z licznymi motywami orientalnymi. Motywy te dominują w zbiorach powojennych odnoszących się do dramatycznej historii i krajobrazowej urody Ukrainy i Wołynia (Złota Hramota 1954, Pieśń o Ukrainie 1959); wątki i techniki poet. literatury arab. pojawiły się w Kasydach i gazełach (1961); dorobek ten sumuje wybór W połowie wędrówki (1972). Ł. jest także autorem powieści nawiązujących tematycznie do lat dzieciństwa (Komysze 1955, W stanicy 1958, Droga powrotna 1961) i młodości (Dzieje Józefa Zakrzewskiego, cz. 1-4 1965-1970). Tłumaczył gł. poetów ros. (U przyjaciół 1935) i ukraińskich. Jako publicysta współpracuje z paryską „Kulturą", londyńskimi „Wiadomościami" (stały felieton Worek Judaszów) oraz „Dziennikiem Pol. i Dziennikiem Żołnierza" (felietony pod pseud. Szperacz w dod. „Tydzień Polski").

J. KRYSZAK Poeta grozy i szczęścia, „Kierunki" 1980 nr 51/52.

Janusz Kryszak

Podobne prace

Do góry