Ocena brak

LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był zastęp­cą ludowego komisarza spraw za­granicznych. W 1930 r. został komi­sarzem spraw zagranicznych.

Do­prowadził do podpisania paktu o nieagresji z Polską w 1932 r„ na­wiązania stosunków dyplomatycz­nych ze Stanami Zjednoczonymi w 1933 r. oraz przystąpienia Związ­ku Radzieckiego do Ligi Narodów w 1934 r.

Uważany był za zwolen­nika współpracy Związku Radziec­kiego z Zachodem oraz antynazistę(był Żydem) i ta opinia przesądziłao odwołaniu go ze stanowiska, gdyJózef Stalin zdecydował się zacie­śnić współpracę z Adolfem Hitle­rem. Wykluczony z Komitetu Cen­tralnego WKP(b), miał być areszto­wany, przed czym uchronił gowybuch wojny z Niemcami.W 1941 r. Litwinow ponownie zostałmianowany zastępcą ludowego ko­misarza spraw zagranicznych i w tejrandze wkrótce wyjechał jako amba­sador do Stanów Zjednoczonych,gdzie pozostał do 1943 r.

Podobne prace

Do góry