Ocena brak

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M. Misiorny, S. Pestka. L. szczególną uwagę poświęcały historii i współczesności ziemi gd., upowszechnianiu tradycji walk ludności Pomorza o wyzwolenie nar. i społ., procesom integracji. Popularyzowały osiągnięcia kult., lit., artyst. i nauk. (zwł. humanistyki) Trójmiasta, zamieszczały też liczne tłumaczenia z literatur krajów nadbałtyckich. Prezentowały sylwetki pisarzy i naukowców. Stałą pozycję stanowiła kronika wydarzeń kult. Wybrzeża. Redakcja L. organizowała konkursy na małe formy dziennikarskie i lit., a wspólnie ze Związkiem Zaw. Marynarzy i Portowców konkurs na pamiętniki ludzi morza, którego plon został opublikowany przez Wydawnictwo Morskie. W 1974 pismo zmieniło profil tematyczny, podejmując próbę wyjścia poza krąg ludzi i spraw regionu. Prace początkujących pracowników nauki i młodych twórców prezentowano m. in. w dołączanych do L. zeszytach lit. Koła Młodych przy gd. oddziale ZLP pt. „Delta" (1972-74). Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, związane z rozwojem ziemi gd., pismo przyznawało corocznie (od 1963) honorowe wyróżnienia - Order Stańczyka.

E. MILEWSKI Prasa gdańska, w: 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich i Północnych (zbiór.), Kr. 1972. 

Podobne prace

Do góry