Ocena brak

Litery

Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012

W większości kultur obdarzone szczególnymi znaczeniami symbolicznymi; i tak islam rozróżnia np. między literami ognistymi, powietrznymi, wodnymi i ziemskimi, które poza tym jako materializacje Słowa Bożego są nosicielami szczególnych znaczeń, m.in. w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kabała zna cały system mistycznych spekulacji, które łączą się przede wszystkim z formą poszczególnych liter, jak i z określonymi wartościami liczb.

Siedem gr. samogłosek (dla e i o po dwie litery) uchodziło w starożytności za symbole siedmiu sfer niebiańskich i siedmiu poruszających się w nich planet lub też za symbole ducha; spółgłoski natomiast symbolizowały materię. Alfabet jako połączenie samogłosek i spółgłosek, a zatem ,,ducha" i „materii", oraz jako całość wszystkich znaków języka odczuwano jako symbol pełni i doskonałości także całego kosmosu; stosowano go więc także apotropaicznie.

W tym znaczeniu też należy chyba rozumieć jego okazyjne zastosowanie we wczesnym chrześcijaństwie aż po średniowiecze, i tak np. niekiedy rysowano go na grobach.

Podobne prace

Do góry