Ocena brak

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. w Warszawie od 1954 przez Zakład Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliogr. —> Biblioteki Narodowej. Roczny przegląd literatury pięknej pol. i obcej (w przekł. na język pol.), rejestruje publikacje z zakresu prozy beletryst. (powieść, opowiadanie), poezji, dramatu, pamiętnikarstwa, biografistyki, epistolografii, eseju, felietonu, satyry i reportażu oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Noty zawierają opis bibliogr. pozycji (uzwględnia się również wznowienia), informację o autorze, zwięzłe omówienie zawartości książki, jej walorów poznawczych, artyst. i czytelniczych oraz wykaz recenzji. Każdy tom zaopatrzony jest w indeksy: autorów, tytułów, serii wydawn. oraz tematyczno-zagadnieniowe. Wraz z —> Rocznikiem Lit. tworzy podstawowy zasób informacji o rocznym dorobku wydawn. w dziedzinie literatury pięknej i gatunków pogranicznych

Podobne prace

Do góry