Ocena brak

LITERA

Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012

Z łac. lit(t)era litera alfabetu; przen., zw. w l.mn.: list; dokumenty; literatura; wiedza, uczóność'.

Bo litera zabija, a duch ożywia, łac. littera enim oćcidit, spiritus autem vivificat z Wulgaty, 2. List Pawła Ap. do Koryntian, 3, 6otrzymanie się litery prawa (dosłownego brzmienia, strony formalnej) czyni je martwym, a duch (istotna treść, istotny charakter) powinien być wskazówką jego stosowania.

Człowiek trzech liter zob. Człowiek. Cztery litery zob. Cztery. Litera pitagorejska, samijska zob. Samos. Litera prawa, przepisu zob. wyżej Bo litera... Litera uczy, litera szkodzi, łac. littera docet, littera nocet. Martwa litera ustawa, przepis, zarządzenie, prawo pozostające tylko na papierze, nie respektowane, nie wykonywane przez nikogo.

Prawdopodobieństwo występowania liter. W przeciętnym tekście polskim na jedno F, N, Z przypada: 4 Ć, 6 Ś, 7 Ó, 8 Ż, 10 Ą, 11 H, 12 G, B, 13Ę, 17L, 18 J, U, 23 M, 24 Ł, 25 K, P, 29 D, T,31 Y, 36 C, 37 R, S, W, 43 N, 55 Z, 61 O, 64 E, 77 I, 78 A. Różne obliczenia dają nieco różne wyniki. Składać litery sylabizować, uczyć się czytać. Zjadać litery, mówiąc, czytając, opuszczać głoski, pisząc opuszczać litery tekstu.

Podobne prace

Do góry