Ocena brak

LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli***

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli*** za panowania Augusta III pisane, pierwsza oryginalna powieść pol. dla młodzieży i jedna z pierwszych powieści obycz., pióra K. Tańskiej (Hoffmanowej), prwdr. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1824, wersja zmień, w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd. os. w Warszawie 1908. Ujęte w popularną ówcześnie formę epistolarną losy kilkunastoletniej Elżbiety w domu rodzinnym, lwow. klasztorze i w otoczeniu wojewodziny Z. Czartoryskiej tworzą oś konstrukcyjną dla obrazów życia szlachty kresowej, dworu wielkopańskiego i Warszawy 1753-54.

Wyd. i wstęp I. Kotowa, Kr. 1927 BN I 99.

Izabela Kaniowska-Lewańska

Podobne prace

Do góry