Ocena brak

Linia działania siły mięśnia

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Kierunek, w jakim mięsień działa podczas swego skurczu, można oznaczyć linią prostą, tzw. linią działania siły mięśnia. Na ogół otrzymujemy ją łącząc linią prostą środek powierzchni przyczepu początkowego ze środkiem powierzchni przyczepu końcowego. Występuje to wyłącznie wtedy, gdy mięsień w całym swym przebiegu zachowuje kierunek prostolinijny. W wielu przypadkach jednak mięsień (lub jego ścięgno) zbacza ze swej prostej drogi, czy to owijając się o wyrostek chrzęstny lub kostny czy trzeszczkę (hypomochlion), czy też na skutek działania więzadła, które go podtrzymuje; mięsień przybiera wtedy kierunek odmienny od początkowego. W takich przypadkach linia działania mięśnia przebiega bezpośrednio między przyczepem końcowym a wyrostkiem czy więzadłem i tylko ta część decyduje o kierunku działania mięśnia. Linia działania mięśnia często w ogóle nie znajduje się w obrębie brzu-śca mięśnia, lecz w obrębie ścięgna końcowego, nieraz znacznie oddalona od brzuśca. Ma to wielkie znaczenie praktyczne. Możemy operacyjnie zastąpić mięsień uszkodzony przez zszycie jego „miarodajnego odcinka" ścięgna z częścią innego mięśnia. Tak np. m. piszczelowy przedni działałby tak samo, gdyby początek jego znajdował się nie na przedniej, lecz na tylnej stronie goleni, gdyż tylko część końcowa ścięgna decyduje o kierunku działania całego mięśnia.

Mięśnie lub ścięgna mięśni, które przebiegają nad dwoma lub większą liczbą stawów, są nieraz podzielone przez różnego rodzaju twory odgrywające rolę bloczków (jak wyrostki kostne, więzadła, pochewki ścięgien itp.) na poszczególne części jednostawowe. Każda z nich ma swą odrębną linię działania mięśnia; określa ją linia prosta między środkami tych bloczków położonych między obu stawami. Tak np. długie ścięgna zginacza głębokiego palców możemy podzielić na cztery części jednostawowe o różnych liniach działania, a więc o różnych czynnościach; jedną dla nadgarstka, jedną dla stawu śródręcz-no-paliczkowego i po jednej dla obu stawów międzypaliczkowych.

Podobne prace

Do góry