Ocena brak

LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Amerykański samolot myśliwski za­projektowany w zakładach Lockheed w 1937 r. na podstawie zamówienia dowództwa Korpusu Sił Powietrz­nych Armii Stanów Zjednoczonych (US Anny Air Corps), poszukujące­go szybkiego samolotu przystosowa­nego do walki na dużej wysokości.Prototyp XP-38 oblatano 27 stycznia 1939 r. i kilka tygodni później w cza­sie nieudanej próby pobicia rekordu prędkości w locie długodystanso­wym (3862 km) osiągnął średnią prędkość 547 km/h.

Pierwsze seryj­nie produkowane samoloty, ozna­czone P-38D (36 egz.), dostarczono jednostkom w sierpniu 1941 r. Kilka minut po wypowiedzeniu wojny Sta­nom Zjednoczonym przez Niemcy, 11 grudnia 1941 r., P-38D w czasie lotu nad Islandią zestrzelił pierwszy niemiecki samolot *Focke-Wulf Fw 200 Condor. Samoloty P-38 wal­czyły w Europie, Afryce Północnej i na Pacyfiku, wykonały łącznie 130 tys. misji bojowych. Najwięcej powietrznych zwycięstw odniósł mjr Richard J. Bong, który zestrzelił 40 samolotów wroga. Ponadto wsławił się przelotem nad ulicami San Fran­cisco na wysokości trzeciego piętra oraz wykonaniem pętli wokół przę­sła mostu Golden Gate.

18 kwietnia 1943 r. kpt. Thomas Lanphier ze­strzelił nad wyspą Bouganwille bombowiec ^Mitsubishi G4M1 „Betty", w którym leciał dowódca japońskich sił na obszarze Pacyfiku adm. lsoroku *Yamamoto. 31 lipca 1944 r. w czasie lotu P-38 zginął Antoine de Saint-Exupery, autor Małego Księcia, prawdopodobnie zestrzelony przez niemiecki myśli­wiec. W grudniu 1941 r. Ameryka­nie dostarczyli pierwsze samoloty do Wielkiej Brytanii, gdzie nadano im nazwę Lightning Mk I.

Miały one inne silniki (Allison V-1710-33 o mocy 1040 KM), ponieważ za­kłady nie uzyskały zgody na eks­port silników ze sprężarkami. Próby na lotnisku RAF w Boscom-be Down i wyniki ćwiczebnych walk wypadły niezadowalająco, dowództwo angielskie odmówiło więc przyjęcia całej partii 243 sa­molotów, z których 143 były już gotowe. Również Związek Radziec­ki nie przyjął samolotów w wersji eksportowej, odrzuconej wcześniej przez Brytyjczyków. W czasie woj­ny wyprodukowano 9923 samoloty w 18 wersjach, z których najlicz­niejsza była P-38L (3923 egzem­plarze).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (P-38L)

silniki 2 x Allison V-l710-111/113 o mocy 1475 KM każdy

rozpiętość 15,85 m

długość 11,53 m

maks. masa startowa 9798 kg

maks. prędkość 666 km/h

zasięg (przy wykorzystaniu wewnętrznych zbiorników)  724 kra

1 działko kal. 20 mm

4 karabiny maszynowe kal. 12,7 mm (0,5 cala)

726 kg bomb lub 10 rakiet kal. 127 mm podwieszanych pod skrzydłami

Podobne prace

Do góry