Ocena brak

LIGĘZA JÓZEF

Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012

LIGĘZA JÓZEF, ur. 28 II 1910 w Piaskach pod Krakowem, zm. 24 XII 1972, etnograf, folklorysta. Po studiach na UJ (1928-32) pracował jako nauczyciel gimn. w Chorzowie, jednocześnie zajmując się na zlecenie PAU zbieraniem śl. pieśni ludowych. Okres okupacji spędził w Krakowie, po powrocie na Śląsk (1945) prowadził rozległą działalność organizacyjną, reaktywującą życie kult. regionu, kontynuował też prace etnogr.-folkloryst. w ramach Instytutu Śl., a nast. Śl. Instytutu Nauk. w Katowicach oraz Instytutu Śl. w Opolu. Wieloletni wicedyr. (od 1952) i dyr. (od 1963) Muzeum Górnośl. w Bytomiu, wydawca Roczników Muzeum. Habilitowany 1963, wykładał na Uniw. Śląskim. W 1968 otrzymał nagrodę woj. katowickiego. Traktował folklor jako zjawisko hist., w szkicu monogr. Śląska kultura ludowa (1948) ukazał słow. i pol. rodowód kultury śl. ludu. Zajmował się folklorem wiejskim, rozwijając też badania nad współcz. przemianami kulturowymi, kulturą grup zawodowych, w tym zwł. grupy górniczej (Ludowa literatura górnicza 1958, Kultura ludowa Górnego Śląska 1966, Śladami tradycji. Studia nad folklorem górniczym, Roczn. Muzeum Górnośl. w Bytomiu 1968). Opracował zbiory folkloryst. Pieśni ludowe z polskiego Śląska (zS.M. Stoińskim,t. 2 1938, t. 3 z. 1 1939, z F. Rylingiem, t. 3 z. 2 1961), Pieśni ludowe Śląska Opolskiego (z A. Dygaczem, 1954), Podania górnicze z Górnego Śląska (1972) - obszerny zbiór wariantów lud. i lit., oraz Gadka za gadką. 300podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska (z D. Simonides, 1973, wyd. 2 popr. uzup. 1975), ze słownikiem i komentarzem na temat stosunku bajek śl. do ogólnopolskich.

SSB 2 (M. Fazan); D. SIMONIDES J.L., wybitny polski etnograf-folklorysta, „Zaranie Śl." 1973 z. 4; L. BROŻEK Bibliografia prac J.L., tamże; E. JAWORSKI J.L. - folklorysta i etnograf, „Poglądy" 1975 nr 21.

Podobne prace

Do góry