Ocena brak

Liga Święta

Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012

 

Nazwa nadana wielu europejskim sojuszom zawiązanym w XV-XVII w. Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech. Do koalicji zorganizowanej przez papieża Piusa II weszły: Anglia, Hiszpania, Wenecja, cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego i Szwajcaria.

Po początkowych sukcesach doszło w jej łonie do sporów na temat strategii, co umożliwiło Francji zawarcie odrębnych traktatów pokojowych z każdym członkiem Ligi z osobna.

Ligę Świętą z 1526, zawiązaną przeciwko cesarzowi Karolowi V, utworzyły: Francja, papiestwo, Anglia, Wenecja i Mediolan: odniosła skromne sukcesy w toczonej wojnie i Franciszek I, król francuski, zawarł pokój z Karolem w Cambrai w 1529.

Podobne prace

Do góry