Ocena brak

LIGA

Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012

Nazwa niektórych organizacji społ. a. międzynar.; próba monety; koalicja, przymierze, sojusz; sport, grupa drużyn rozgrywająca mecze o mistrzostwo w ligowym systemie rozgrywek* ze śrdw.-łac. 'związek'.

Liga, fr. La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat. przed kalwinistami.

Liga Augsburska zał. w 1686 w Augsburgu przez cesarza Leopolda I, zrzeszająca Bawarię, kilka in. państewek nm. i Holandię, do których przyłączyła się Hiszpania, Szwecja i Anglia. Liga toczyła w 1688—97 wojny z Francją Ludwika XIV. Liga Katolicka książąt katolickich Rzeszy, zał. 1609 w Monachium dla przeciwstawienia się unii książąt protestanckich z 1608.

Liga Lombardzka zał. w 1167 przez miasta płn. Włoch dla pokrzyżowania zamiarów Fryderyka Barbarossy narzucenia Italii władzy cesarskiej. Liga Narodów związek państw utworzony w 1919 na konferencji pokojowej w Paryżu, mający zapobiegać naruszeniom pokoju światowego; rozwiązany formalnie w 1946.

Święta Liga powołana przez papieża Juliusza II (Hiszpania, Wenecja, późn. cesarz Maksymilian I i król ang. Henryk VIII) w 1511, która w 1512 zmusiła Francję do ewakuacji płn. Włoch. Zawiązana w 1571 przez papieża Piusa V (Hiszpania,Wenecja, kilka in. państw wł., kawalerowie maltańscy) przeciw Turcji, odniosła zwycięstwo pod Lepanto (zob.).

Powołana przez papieża Innocentego XI (cesarstwo, Polska, Wenecja, potem Rosja) przeciw Turcji w 1684, wkrótce po zwycięstwie Jana III pod Wiedniem.

Do góry