Ocena brak

LIDER RYNKOWY

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Przywódca rynkowy, który konstruuje strategie zmierzające do powiększenia
rynku (—> strategia lidera rynkowego) i wielkości sprzedaży poprzez wywołanie
nowych potrzeb, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie popytu. Swój
—> udział w rynku umacnia i rozszerza nie tylko metodą strategii innowacji, lecz
także frontalnego ataku. Wykorzystuje przy tym własną przewagę, stosując tzw.
—> wojny cenowe, skracanie cykli życia produktów (—> cykl życia produktu) czy
skokowe zwiększanie —> wydatków na reklamę. 

 

Podobne prace

Do góry