Ocena brak

LIDER OPINII

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Osoba prezentująca określone wzorce zaspokajania potrzeb, mogące być przed-
miotem naśladownictwa i upowszechniania w danym —> segmencie rynku. L.o.
cechuje relatywnie wysoki poziom samooceny, otwarty stosunek do świata,
wysoki status materialny i społeczny, wszechstronna aktywność zawodowa,
„pionierskie" i pozytywne nastawienie do nowości rynkowych itp. L.o. odgry-
wa doniosłą rolę w redystrybucji przekazów promocyjnych (m.in. naukow-
cy, przedstawiciele kultury, sportowcy, artyści, politycy, dyktatorzy mody).

 

Podobne prace

Do góry