Ocena brak

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

Autor /leo-miza7 Dodano /30.09.2007

Praca zaliczeniowa ze statystyki


Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce
w miesiącach luty – grudzień 2010r.

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce ( w oparciu o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie) w miesiącach luty – grudzień 2010r.
Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku.
Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w II kwartale 2010 roku.
Zbadanie kiedy był największy bezwzględny a kiedy % spadek zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego stosując zasadę, że momentem podstawowym jest miesiąc luty 2010r.

Źródło: „Biuletyn Statystyczny”, Maj, 2011r., s. 64, tabela 10, pracujący w sektorze przedsiębiorstw, indeks łańcuchowy pop=100


moment data liczba zatrudnionych w produkcji artykułów spożywczych w tyś.

1 28 II 367
2 31 III 368
3 30 IV 370
4 31 V 370
5 30 VI 372
6 31VII 374
7 31 VIII 373
8 30 IX 373
9 31 X 373
10 30 XI 373
11 31 XII 371
razem 4 084


W badaniu zastosowano szereg czasowy momentów, gdyż zebrane dane były podane na koniec każdego miesiąca.

1. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku.

ych = (1/2y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8+y9+y10+ 1/2y11 )/(n-1)
y ch = (1/2 367+368+370+370+372+374+373+373+373+373+1/2 371 )/10= 3715/10= 371,5


Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku wyniosło 371,5 tyś. zatrudnionych.

2. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce
w II kwartale 2010 roku.

ych = (1/2y3+y4+ 1/2y5 )/(n-1)= 741/2= 370,5

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w II kwartale 2010 roku wyniosło 370,5 tyś. zatrudnionych.


moment data liczba zatrudnionych w produkcji artukułów spożywczych w tyś. PRZYROSTY ABSOLUTNE
jednopodstawowe łańcuchowe
1 28 II 367 367-367=0 ─
2 31 III 368 368-367=1 368-367=1
3 30 IV 370 370-367=3 370-368=2
4 31 V 370 3 0
5 30 VI 372 5 2
6 31VII 374 7 2
7 31 VIII 373 6 -1
8 30 IX 373 6 0
9 31 X 373 6 0
10 30 XI 373 6 0
11 31 XII 371 4 -2
razem 4 084

INTERPRETACJA PRZYROSTÓW ABSOLUTNYCH JEDNOPODSTAWOWYCH:
W marcu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 1 tysiąc zatrudnionych.
W kwietniu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 3 tysiące zatrudnionych.

Podobne prace

Do góry