Ocena brak

Liczba gruczołów przytarczowych

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Z reguły u człowieka występują dwie pary gruczołów pizytarczowych, górna i clolna. Obie przylegają do powierzchni tylnej płatów bocznych gruczołów tarczowych.

Liczba czterech jest najczęstsza. Odpowiada ona ontogenetycznej formie powstania gruczołów obustronnie z dwóch kieszonek skrzelowych, 3 i 4. Jednak niezbyt rzadko liczba gruczołów jest zmniejszona i wydaje się, że zmniejszenie to zaznacza się zwłaszcza w starszym wieku. Zwiększenie liczby gruczołów przytarczowyeh jest stosunkowo częste; może ono powstawać przez podział jednolitego zawiązku narządu. Spostrzeżono do dwunastu gruczołów.

Również u ssaków występowanie dwóch par gruczołów przytarczowych stanowi regułę; jednak są wyjątki: np. u świni, owadożernych, niektórych gryzoni stwierdzono tylko jedną parę powstającą z trzeciej kieszonki skrzclowej. Na uwagę zasługuje, że u niektórych ssaków, jak np. u królika czy kota, gruczoły przytarczowe powstające z 4 kieszonki skrzelowej stale położone są wewnątrz gruczołu tarczowego i dlatego są zwane «gruczołami przy tarczowym i wcwnętrznymi». U szympansa cechą charakterystyczną jest duża zmienność pod względem liczby i położenia.

Podobne prace

Do góry