Ocena brak

Liczba cetanowa paliwa

Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013

Liczba cetanowa paliwa — wielkośćnieoznaczona, za pomocą której określa się czasopóźnienia samozapłonu badanego paliwa. Liczbęcctanową ustala się w analogiczny sposób, jakliczbę oktanową, dobierając odpowiednią mieszaninępaliw wzorcowych. Jedno z tych paliw(cetan) odznacza się krótkim okresem opóźnieniasamozapłonu, drugie zaś (a — metylonaftalen) —długim okresem opóźnienia zapłonu. Procentowazawartość cetanu w mieszaninie wzorcowychpaliw nazywa się liczbą cctanową badanegopaliwa. Oleje napędowe z liczbami cetanowymipowyżej 40 zapewniają normalną prace silnikówwysokoprężnych.

Podobne prace

Do góry