Ocena brak

Liczba atomowa

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Sytuacja uległa poprawie na początku dwudzie­stego wieku, gdy naukowcom udało się lepiej poznać strukturę atomu. Dowiedziano się, że ma­teria składa się z bardzo lekkich cząstek - elektro­nów oraz stosunkowo ciężkich protonów i neu­tronów. Ułożenie pierwiastków według liczby protonów znajdujących się w ich atomach znacz­nie ulepszyło układ okresowy.
Liczbę protonów w atomie nazwano jego licz­bą atomową, a prawo okresowości przeformułowano w następujący sposób: „Jeżeli ułożyć pierwiastki według liczb atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo*'.
Normalnie ilość protonów w atomie jest równa ilości elektronów. A właśnie elektrony decydują o chemicznych właściwościach pierwiastka. Właśnie dlatego uwzględnienie w tablicy wyłącz­nie protonów i zignorowanie neutronów dało tak dobre efekty.
Kiedy Mendelejew opracowywał swą tablicę, znanych było około 60 pierwiastków. Dziś zna­my 92 pierwiastki występujące w naturze, a dal­szych kilkanaście wytworzono sztucznie. Jeden z nich, stworzony w 1955 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim pierwiastek o liczbie atomowej 101, nosi obecnie nazwę mendelejew, na cześć wielkiego rosyjskiego chemika.

Podobne prace

Do góry