Ocena brak

Liberalizacja

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Liberalizacja- Pożądana jest polityka liberalna zapewniająca właściwą alokację zasobów tam gdzie są niższe koszty wytwarzania. Za liberalną polityką przemawiają następujące argumenty:

  1. taryfy, limity, ograniczają podaż dóbr dla krajowego konsumenta i ceny są wyższe niż były w przypadku wolnego handlu.

  2. Jeżeli kraj ogranicza swój import to równocześnie ogranicza produkcję i eksport innego kraju

  3. Chronienie krajowego przemysłu przed zagraniczną konkurencją może spowodować spadek efektywności własnego przemysłu.

Kraje dążą do liberalizacji handlu i w tym celu powstała Światowa Organizacja Handlu WTO w 1995r z przekształcenia GATT( Generalne Porozumienia do spraw taryf i handlu). WTO ma siedzibę w Genewie, zrzesza 135 państw i zajmuje się ustaleniem reguł dotyczących wymiany towarowej oraz rozstrzyganiem konfliktów między państwami wynikających ze stosowania barier handlowych takich jak taryfy celne, limity importowe i subwencje eksportowe.

Polska podpisała układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską który wszedł w życie w 1994r i zobowiązała się do stopniowej redukcji na importowane towary z Unii. Przystąpienie naszego kraju do Unii w około 2003 r przewiduje swobodny przepływ towarów usług kapitałów i ludzi. Organem koordynującym proces przygotowania do integracji z Unią jest Komitet Integracji Europejskiej. Integracja z Unią stwarza dla Polski szanse i zagrożenia.

Korzyści gospodarcze z członkostwa w Unii to:

  1. dostęp do funduszy strukturalnych Unii

  2. napływ inwestycji zagranicznych i nowych technologii

  3. duży rynek zbytu ( unia jest największym ugrupowaniem obejmującym 15 państw, gdzie zamieszkuje ponad 370 mln ludzi tj. ½ Europy.

ZAGROŻENIA.

  1. wzrost konkurencji i upadłości wielu firm

  2. niedostosowanie rolnictwa górnictwa norm w dziedzinie ekologii i inne

  3. zmniejszenie wpływu do budżetu z ceł (wpłaty do Brukseli tylko 10% do budżetu krajowego)

Państwa unii są zróżnicowane pod względem rozwoju ekonomicznego i do najbogatszych należą: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włosi, a najmniej zamożne Grecja, Hiszpania, Portugalia.

Syntetycznym wyrazem efektów handlu zagranicznego jest bilans handlowy i płatniczy .

Podobne prace

Do góry