Ocena brak

LIBERA ZDZISŁAW

Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012

LIBERA ZDZISŁAW, ur. 26 II 1913 w Warszawie, historyk literatury. Po studiach polonist., hist. i filoz. ukończonych 1936 na UW pracował od 1938 jako nauczyciel gimnazjalny. Podczas okupacji niem. przebywał w Warszawie, biorąc udział w tajnym nauczaniu i współpracując z prasą konspiracyjną („Myśl Demokr.", „Czyn", „Realizacje"); uczestniczył w powstaniu warsz. w szeregach AK. W 1945-50 pracował w szkolnictwie średnim, a nast. był wykładowcą na UW; od 1954 prof. UW; wieloletni działacz Tow. Lit. im. A. Mickiewicza i Tow. Wiedzy Powszechnej.

Działalność nauk. i edytorska L. obejmuje literaturę pol. od epoki oświecenia (gł. teren jego zainteresowań badawczych) po czasy współczesne. Ogłosił zbiór studiów Problemy polskiego oświecenia. Kultura i styl (1969), zarys Życie literackie w Warszawie.w czasach Stanisława Augusta (1971), opracowania: Oświecenie (1967), „Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza (1966), Maria Dąbrowska (1963, wyd. 2 1965). Współautor podręczników (m. in. Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu 1974), wypisów i programów nauczania literatury pol. dla szkół średnich. Wydawca utworów pisarzy oświecenia (m. in. prac humanist. w Wyborze pism naukowych Jana Śniadeckiego 1954, Wspomnień F.S. Dmochowskiego 1959); opracował antologię Poezja polska XVIII wieku (1976).

Podobne prace

Do góry