Ocena brak

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15 niszczycieli); - południowa wiceadm. Shoji Nishimury (2 pancerniki, 1 ciężki krążownik, 4 niszczy­ciele); - 5 flota wiceadm. Kiyohide Shimy (2 ciężkie krążowniki, 1 lekki krążownik, 4 niszczy­ciele); - północna wiceadm. Jisabury Ozawy (4 lotniskowce, 2 pan­cerniki, 3 lekkie krążowniki, 10 niszczycieli).

Plan „Sho-go 1" przewidywał, że lotniskowce japońskie odciągną z rejonu działań okręty 58 zespołu operacyjnego (Task Force 58) adm. Marca *Mitschera (15 lotniskow­ców, 8 pancerników, 15 krążowni­ków i 58 niszczycieli), ubezpiecza­jącego siły uczestniczące bezpośre­dnio w operacji inwazyjnej, a w tym czasie pancerniki i krążowniki będą mogły rozprawić się z okrętami VII floty (dowódca adm. Thomas Kin-kaid), osłaniającymi lądowanie wojsk amerykańskich w zatoce Leyte. 23 października okręty grupy centralnej zostały dostrzeżone przez dwa amerykańskie okręty podwod­ne, które wykonały atak torpedowy, zatapiając dwa ciężkie krążowniki Atago i Maya oraz uszkadzając cięż­ki krążownik Takao.

Następnego dnia z rana samoloty startujące z amerykańskich lotniskowców uszkodziły bombami i torpedami pancerniki Musashł, Yamato, Naga-to oraz ciężki krążownik Myoko. Kilka godzin później superpancer-nik Musashi poszedł na dno, trafio­ny bombami i torpedami następnej grupy amerykańskich samolotów. W tym czasie samoloty japońskie startujące z lotnisk na wyspie zaata­kowały lotniskowce jednej z grup zespołu Task Force 58 i zatopiły lot­niskowiec Princeton. Dalsze bitwy o zatokę Leyte toczyły się w cieśni­nie Surigao (w nocy z 24 na 25 paź­dziernika), koło wyspy Samar (rano 25 października) i na wschód od przylądka Engańo (rano 25 paź­dziernika).

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli. Straty amery­kańskie wyniosły. 1 lotniskowiec, 2 lotniskowce eskortowe i 4 ni­szczyciele.

Podobne prace

Do góry