Ocena brak

LESZCZYŃSKI RAFAŁ

Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012

LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. w październiku 1579 na Litwie, zm. 29 III 1636 we Włodawie, ojciec Andrzeja, tłumacz, mecenas, działacz reformacyjny. Studiował w Niemczech, Szwajcarii i Francji nauki humanist., teologię i prawo, nawiązał stosunki z wieloma wybitnymi uczonymi i w sferach dworskich. Był w Anglii, Niderlandach, Włoszech (w towarzystwie D; Naborowskiego); w Padwie studiował u Galileusza. Wyznawca kalwinizmu, wcześnie wybił się na przywódcę obozu różnowierczego w Koronie, stąd też stosunkowo późno został kasztelanem wiślickim (1612) i nast. jedynie już wojewodą bełskim (1620). Jako senator gorliwie walczył o tolerancję ręl., wspomagał uchodźców z Czech i Śląska (po 1620); był w opozycji wobec Zygmunta III, cieszył się natomiast sympatią Władysława IV. W —> Lesznie zreformował szkołę, której rektorem został J.A. Komensky, w Baranowie zgromadził piękną bibliotekę. Pisywał wiersze okolicznościowe; przełożył poemat franc. G.S. du Bartasa Judith (Baranów 1629, wyd. kryt. M. Sipayłłówna, W. 1936 BZPiP S. II z. 3).

PSB 17 (M. Sipayłłówna). 

Wladslaw Czapliński

Podobne prace

Do góry