Ocena brak

Leszcz - abramis brama

Autor /REAXYSYNCPYNC Dodano /20.05.2005

Spis treści:
Wstęp teoretyczny
Systematyka zoologiczna leszcza
Rozsiedlenie leszcza
Warunki środowiska
Budowa ciała i cechy zewnętrzne
Płodność
Rozwój
Wartości odżywcze
Jakość produktów rybnych

Wstęp teoretyczny

Leszcz jest gatunkiem pospolicie występującym w różnego typu zbiornikach wodnych Polski: rzekach nizinnych, zbiornikach zaporowych, zalewach i jeziorach. Gatunek ten swoje znaczenie gospodarcze zawdzięcza masowości występowania. W odłowach z jezior stanowi drugie miejsce po płociach. Nie tylko w gospodarce ale i w biocenozie leszcz odgrywa bardzo doniosłą role. Małe wymagania w stosunku do warunków tlenowych wody powoduje że leszcze spotykane są częściej niż inne gatunki ryb.

Systematyka zoologiczna leszcza

Typ: strunowce – Chordata
Podtyp: kręgowce – Vertebrata
Gromada: ryby – Pisces
Podgromada: kostnoszkieletowe – Osteichthyes
Rząd: karpiokształtne – Cyrpiniformes
Rodzina: karpiowate – Cyrpinidae
Rodzaj: Abramis (Cuvier 1817)
Gatunek: leszcz – Abramis brama (Linnaeus 1758); syn Cyprinus brama (L.)

Rozsiedlenie leszcza
Najbardziej pospolitą w naszych wodach rybą z rodziny karpiowatych jest leszcz. Swym zasięgiem występowania obejmuje prawie całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i Apenińskiego, licznie występuje w zlewiskach morza Czarnego, Azowskiego, i Kaspijskiego, gdzie stwarza odrębny podgatunek. Wschodnia granica rozsiedlenia leszcza kończy się na syberyjskich rzekach: Irtysz i Ob, gdzie został on wprowadzony przez człowieka. Na terenach swego występowania leszcz tworzy trzy populacje geograficzne: zachodnioeuropejską, aralsko-kaspijską i południowoeuropejską. Ta ostatnia jest coraz częściej niewyodrębniona jako osobny podgatunek.
Z rodzaju Abramis, którego przedstawicielem jest leszcz na terenie Polski można spotkać, sporadycznie występującą sapę (Abramis sapa Pal) oraz licznie żyjącego w estuarium odry rozpióra (Abramis ballerus L.). Leszcza można znaleźć praktycznie w każdym typie wody: jeziorach, rzekach, w zbiornikach zaporowych, stawach, starorzeczach, estuariach, bajorach i zalanych wodą wykopach. Brak go jedynie w potokach i jeziorach górskich. Najlepsze warunki bytowania leszcz znajduje w jeziorach o powierzchni powyżej stu hektarów, głębokości do dwudziestu metrów, żyznych z mulistym dnem i rozległymi płyciznami pokrytymi bogatą roślinnością podwodną, na których odbywa tarło. Zbiorniki te określane są jako leszczowe. W wodach płynących ryba ta preferuje zaciszne zatoki lub odcinki nurtu o powolnym prądzie i mulisto-piaszczystym dnie. Spadek dna w takim odcinku cieku nie przekracza jednego promila a woda często osiąga temperatura 20 stopni Celsjusza.

Budowa ciała i cechy zewnętrzne
Ciało leszcza jest silnie wygrzbiecone i mocno ścieśnione bocznie co tworzy charakterystyczną sylwetę tej ryby.

Podobne prace

Do góry