Ocena brak

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

Autor /krystyna Dodano /07.03.2011

„Ars poetica”

−  wiersz zawiera skrót programu poetyckiego

−  poezja ma utrwalać przelotne, chwilowe uczucia, myśli, doznania i zdarzenia

−  ma być łatwa w odbiorze, komunikatywna

−  echo z dna serca - uczucia najbardziej intymne, doznania, emocje ulotne, nieuchwytne

−  treścią ma być to co przemija

−  cechą charakterystyczną są rymy i dźwięki

−  podmiot liryczny chce być zrozumiały, szczery  

„Poeta”

−  wiersz ten określa miejsce poety w społeczeństwie

−  uczucia poety są odmienne od odczuć innych ludzi

−  musi być w stanie odzwierciedlać wszystkie uczucia

−  poeta jest wyrazicielem uczuć przeciwstawnych nastrojom ogółu  

•  Afirmacja życia

Wysokie drzewa”

−  wiersz ma kompozycję klamrową (rozpoczyna i kończy się tym samym wersem:„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”)

−  zachwyt nad krajobrazem, pięknem drzew, które są opisane na tle przyrody

−  podmiot liryczny jest urzeczony pięknem przyrody, kontempluje ją

−  obraz jest podniosły, wspaniały i zachwycający dzięki wyszukanym środkom wyrazu

−  poeta oddziałowuje na różne zmysły odbiorcy: wzrok (poprzez bogactwo barw), węch (zapach wody) i  słuch poprzez naśladowanie przyrody

−  stosuje synestezję (przeniesienie wrażeń pochodzących z jednego zmysłu na inny, np. opis zapachu przy pomocy barw)

−  natura wpływa na stan duszy człowieka, wyzwala w nim wartości duchowe, pozwala doznać pełnego spokoju i ciszy  

•  Zwrot ku codzienności

„Kartoflisko”

−  zwyczajny, banalny temat zaczerpnięty z życia codziennego wsi

−  użycie wysokiej formy dla zwyczajnego tematu uwzniośla go, nadaje mu rangę poetycką, dodaje ważności

−  na pierwszy plan wysuwa się opis bardzo realistyczny i plastyczny, bogaty w szczegóły, odziaływujący na wyobraźnię

−  technika filmowa (zbliżenia)

 −  opisowi towarzyszy nastrój powagi, smutku, żałoby podkreślony porą roku, kolorystyką obrazu

−  poeta oddaje hołd codzienności i realizuje założenie prostoty poezji - operuje prostymi środkami wyrazu  

•  Uwielbienie dla Kochanowskiego

„Lipy”

−  hołd złożony poezji Kochanowskiego

−  zachwyt dla jego twórczości (królewski rym, pogodny nastrój, harmonia poezji, tematy humanistyczne)

−  forma odpowiada klasycznej idei poezji K. - postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność  

•  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku

„Lipy” ,

„Wysokie drzewa”

Podobne prace

Do góry