Ocena brak

ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski

Autor /mamaela Dodano /04.03.2012

ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski ur. 6 I 1852 w Michorowie pod Sztumem, zm. 13 XI 1930 w Poznaniu, etnograf i folklorysta. Syn chłopa, po studiach filol.-hist. we Wrocławiu i Królewcu uczył 1881-1915 w gimn. na Pomorzu i w Wielkopolsce; 1918-20 zajmował się organizacją szkolnictwa pol.; czł. Pozn. TPN (1917), czł. i 1920-22 prezes TNT. Znawca dziejów i kultury lud. Pomorza, ogłaszał prace folkloryst. i etnogr. dotyczące ludności kaszubskiej, słowińskiej i mazurskiej ; zajmował się dialektologią. Współpracował z wydawnictwami periodycznymi TNT (np. w Rocznikach 1897-1908 sprawozdania z badań nad kaszubszczyzną; 1898 rozprawa Konrad Wallenrod... wświetie dziejowym i w poemacie Mickiewicza), ponadto z licznymi wydawnictwami niem. i pol. („Wisła", „Lud" i in.); osobno ogłosił Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe (1892).

PSB 18 (W. Bieńkowski); A. MAŃKOWSKI J.Ł., Zap. TNT 1930; W. CYLICHOWSKA J.Ł., „Slavia Occid." 1934; J. KARNOWSKI J.Ł a Kaszubszczyzna, „Teka Pom." 1937 nr 3; A. BUKOWSKI Regionalizm kaszubski, Poz. 1950.

Andrzej Bukowski

Podobne prace

Do góry