Ocena brak

ŁĘGI, las łęgowy

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni. Tereny te bywają okresowo zalewane. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i wielowarstwowe.

Podobne prace

Do góry