Ocena brak

„Legenda o św. Aleksym”

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- Aleksy

- jest jedynym potomkiem rodu książęcego

- przewyższa cnotą swoich rodziców - Eufamiana i Aglias

- złożył śluby czystości, dlatego opuszcza żonę w noc poślubną

- jego zgon znaczony był cudami (np. samoczynne bicie dzwonów, uzdrawianie chorych zapachem ciała)

- po śmierci rozpoznany i uznany za świętego

- asceza w życiu św. Aleksego

- rozdawanie pieniędzy ubogim

- żebracze życie, narażanie się na celowe poniżenie

- największa ofiara - miłość do ojca

- nie żąda chwały, jest ubogim i skromnym człowiekiem

- asceza pogłębiona przez przypadkowy powrót do Rzymu - spędza nierozpoznany 16 lat u schodów do pałacu swego ojca

- legenda

- pochodzi z Syrii z V - VI w. n.e., w Europie pojawiła się i została spisana w X wieku, także w językach narodowych (francuskim, włoskim)

- propaguje skrajną ascezę

- przykład literatury hagiograficznej oraz parenetycznej

 

Do góry