Ocena brak

Lecznicze usprawnianie

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Lecznicze usprawnianie, powszechnie zwane rehabilitacją medyczną, jest to postępowanie w odniesieniu do osób chorych lub niepełnosprawnych, zmierzające do jak najszybszego przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.

Podstawowym środkiem medycznej rehabilitacji chorych z uszkodzeniami narządu ruchu są ćwiczenia ruchowe stosowane w postaci gimnastyki leczniczej i terapii zajęciowej oraz psychoterapia. Pomocniczymi środkami leczniczymi są: fizykoterapia. zaopatrzenie ortopedyczne (aparaty, protezy, -rrzęt pomocniczy do samoobsługi), środki farmakologiczne i korekcyjne zabiegi operacyjne. Ćwiczenia fizyczne (kinezyterapia) to najbardziej fizjo-riczna droga postępowania w usprawnianiu leczniczym. Organizm ludzki tworzy biologiczną całość, dlatego też każda forma ruchu wywiera wpływ nie r»lko na ćwiczony odcinek narządu ruchu, ale na ść ustroju, układ oddechowy, układ krążenia, -• -i nerwowy, trawienny, moczowo-płciowy i prze-.-„anę materii.

 

Podobne prace

Do góry