Ocena brak

Leczenie rzeżączki

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Penicylina nadal pozostaje podstawowym lekiem. Stosowafta jest przez krótki czas w wysokiej dawce, w celu wytworzenia dużego stężenia leku w surowicy krwi przez  8—12 h, co jest niezbędne ze względu na obserwowane obniżenie się wrażliwości gonokoków. U mężczyzn wstrzykuje się jednorazowo 4,8 min j. penicyliny prokainowej w zawiesinie wodnej (po 2,4 min j. w każdy pośladek) oraz jednocześnie podaje się 1 g (2 tabl.) probenecidu (Benemid), który hamuje wydalanie penicyliny przez nerki, powodując podniesienie jej stężenia w surowicy i przedłużenie czasu działania. TJ kobiet takie same dawki stosuje się przez 2 kolejne dni. Reinfekcje, które zdarzają się, gdy partner nie był objęty leczeniem, należy leczyć podobnie jak pierwsze zachorowanie. Skuteczność opisanej metody przekracza 99%. Dodatkową korzyścią tego leczenia jest możliwość wyleczenia we wczesnym okresie inkubacji ewentualnego, jednoczesnego zakażenia kiłą. Nie jest to jednak możliwe, jeśli zakażenie kiłą nastąpiło wcześniej niż rzeżączka i leczenie przypada na późny okres wylęgania. W przypadku powikłań rzeżączki podobne leczenie należy prowadzić w warunkach szpitalnych przez 7—10 dni lub więcej; zasadą powinno być leżenie w łóżku. Rzeżączka dziewczynek, uważana dawniej za oporną, daje się przy zastosowaniu wysokich dawek penicyliny, skutecznie leczyć. Wskazane jest przeprowadzenie leczenia dziewczynek i kontroli po leczeniu — która musi być bardzo staranna — w warunkach szpitalnych.

Spektynomycyna (Trobicin) jest prawie tak skuteczna jak penicylina; stosowana w razie uczulenia na penicylinę. Podaje się jednorazowo, domięśniowo 2 g, u kobiet 2—4 g. Dopuszcza się zastosowanie w ciąży w razie przeciwwskazania do penicyliny. Nie działa na krętki blade.

Inne antybiotyki wyraźnie ustępują skutecznością poprzednim. Tetracykliny stosuje się w dawce 2 g przez 2—4 dni (nie podawać ciężarnym); podobnie stosuje się erytromycynę. Dobre wyniki dają duże dawki doksycykliny (Vibramycin): co 12 h 300 mg przez 2 dni.

Leczenie natychmiastowe kontaktów uzasadnione jest względami epidemiologicznymi oraz trudnościami diagnostycznymi u kobiet. Stosuje się je u osób, które utrzymywały kontakty seksualne z chorymi na rzeżączkę, a jednorazowe badanie mikroskopowe jest ujemne. Dawki leków zaleca się takie jak w rozpoznanej rzeżączce.

 

Podobne prace

Do góry