Ocena brak

Leczenie dysplazji dzieci powyżej 18. miesiąca życia

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Po ukończeniu 18. miesiąca życia mamy do czynienia z późnymi rozpoznaniami rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego bądź z niepowodzeniami dotychczasowego leczenia zachowawczego w postaci pod-wichnięć i zwichnięć stawu. Ta grupa dzieci wymaga leczenia operacyjnego. Nie dotyczy to dzieci z resztkową dysplazją stawów biodrowych klinicznie stabilnych.

W leczeniu operacyjnym zwichnięty lub pod-wichnięty staw biodrowy wymaga pełnego leczenia rekonstrukcyjnego: otwartej repozycji połączonej z osteotomią k. udowej, jej skróceniem i zmniejszeniem kąta antetorsji oraz osteotomią miednicy korygującą dysplazję panewki. W stawie dysplastycznym podwichniętym, wykazującym pełną kongruencję na radiogramie wykonanym w odwiedzeniu i rotacji wewnętrznej uda, zbędna jest inspekcja stawu (otwarta repozycja). W stawach biodrowych zwichniętych, ale z niewielkim przemieszczeniem, i stawach podwichniętych, nie wykazujących nadmiernego kąta antetorsji (< 40°) lub koślawości szyjki k. udowej istnieją wskazania do izolowanej osteotomii k. biodrowej, połączonej z otwartą repozycją.

 

Podobne prace

Do góry