Ocena brak

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Francuski oficer, absolwent akade­mii wojskowej Saint-Cyr (1924 r.), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. W maju i czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 2 gru­py pancernej w rejonie Warndt. Po zawieszeniu broni wyjechał do Londynu, gdzie dołączył do gen. Charles'a de *Gaulle,a.

Z jego roz­kazu, awansowany do stopnia majora, pod pseudonimem Leclerc wyru­szył 6 sierpnia 1940 r. do Kameru­nu, gdzie zorganizował oddziały, które obaliły władze *Vichy w tej kolonii. W grudniu tego roku objął stanowisko dowódcy wojskowego Czadu, skąd organizował udane rajdy oddziałów Wolnych Francuzów na południową Libię (m.in. 1 marca 1941 r. zdobył Kufrę). Na początku 1943 r. jego zgrupowanie dołączyło do 8 armii brytyjskiej gen. Bernar­da L. *Montgomery'ego i później walczyło w Tunezji.

W tym samym roku w Wielkiej Brytanii przejął do­wodzenie francuską 2 dywizją pan­cerną. 31 lipca 1944 r. jego dywizja wylądowała w Normandii i 9 sierp­nia opanowała Le Mans, a dwa dni później Alencon. 24 sierpnia wkro­czył na jej czele do Paryża, a 25 li­stopada do Strasburga. Wiosną 1945 r. 2 dywizja pancerna dotarła w pobliże kwatery Hitlera w *Berchtesgaden (Obersalzbergu) i 5 maja opanowała ten rejon.

We wrześniu 1945 r., wysłany przez de Gaulle'a na Daleki Wschód, podpi­sał jako reprezentant Francji akt ka­pitulacji wojsk japońskich.

Zginął w wypadku lotniczym w Afryce Północnej 28 listopada 1947 r.; w 1952 r. pośmiertnie otrzymał sto­pień marszałka Francji.

Podobne prace

Do góry