Ocena brak

leasing zwrotny

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Forma umowy 1. polegająca na sprzedaży przez właściciela określonego przed-
miotu (najczęściej nieruchomości) przy równoczesnym zawarciu przez niego
umowy 1. z nabywcą. Nabywca staje się leasingodawcą, a poprzedni właściciel
leasingobiorcą. Jest to forma 1. bardzo korzystna zwłaszcza dla poprzedniego
właściciela, umożliwia mu bowiem dalsze użytkowanie byłych jego dóbr bez
ponoszenia nowych, często wysokich nakładów inwestycyjnych. Również dla
leasingodawcy transakcja taka stanowi atrakcyjną inwestycję: pozwala na
natychmiastową amortyzację dzięki wnoszonym opłatom leasingowym. Ponadto
obie strony umowy korzystają z ulg w podatku dochodowym. 

 

Podobne prace

Do góry