Ocena brak

Leasing formą finansowania długookresowego

Autor /LafeLaftEnupt Dodano /16.08.2005

Spis treści
Strona:
Wstęp ………………………………………………………………………………....3

Rozdział I ……………………………………………………………………………..5
Charakterystyka leasingu……………………………………………………...5
1.1. Historia leasingu w Polsce…………………………………………………....5
1.2. Współczesne pojęcie leasingu………………………………………………...7
1.3. Klasyfikacja leasingu: ……………………………………………………….9
1.3.1. Leasing operacyjny. ………………………………………………….11
1.3.2. Leasing finansowy …………………………………………………...11
1.3.3. Inne formy leasingu ……..…………………………………………...12
1.4. Zalety i wady leasingu: ……………………………………………………..15

Rozdział II …………………………………………………………………………..17
Transakcje leasingowe. ……………………………………………………...17
2.1. Podmioty transakcji leasingowych………………………………………...17
2.2. Przedmiot transakcji leasingowych………………………………………...25
2.3. Umowa leasingowa………………………………………………………...28
2.4. Zakończenie umów leasingowych…………………………………………32

Rozdział III…………………………………………………………………………35
Leasing w Polsce w latach 2000-2008 ……………………………………..35
3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce ………………………………..35
3.2. Specyfikacja leasingu………………………………………………………41Zakończenie ……………………………………………………………..……..44
Bibliografia …………………………………………………………………….45
Wykaz tabel, rysunków, wykresów. …………………………………………..46


Wstęp

Niniejsza praca została napisana w celu przedstawienia i zapoznania się z leasingiem jako formą finansowania inwestycji długookresowych w przedsiębiorstwie.
Leasing jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce i zyskuje coraz większą popularność wśród naszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że jest on jednym z nowszych źródeł pozyskiwania kapitału, bez którego firma nie mogła by rozszerzać swojej działalności. Spopularyzowanie leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiernie ważne, gdyż przyczynia się on do dokonania przewartościowania w dotychczasowym podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału.Wykracza ona poza dotychczas znane metody w tym zakresie.
Rozwój leasingu i jego form zdecydował o tym, że stał się on metodą finansowania i kredytowania inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Coraz częściej na naszym rynku pojawiają się takie firmy leasingowe, które świadcząc swoje usługi, przynoszą korzyści zarówno sobie /zyski z działalności/ jak i innym firmom korzystającym z ich działalności. W związku z wysokimi nakładami inwestycyjnymi niezbędnymi dla uruchomienia produkcji oraz niesłychanie szybką w warunkach rewolucji naukowo-technicznej moralną amortyzacją środków trwałych leasing zyskuje coraz więcej zwolenników.
Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenie leasingu jaką odgrywa on jako poza ,bankowe źródło pozyskiwania kapitału oraz określenie jego wpływu na finansowanie kapitału przedsiębiorstwa , który potrzebny jest firmie na dalszy rozwój.
W związku z powyższym praca składa się z III rozdziałów.

Podobne prace

Do góry