Ocena brak

LEAHY WILLIAM DANIEL (1875-1959) - admirał

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Amerykański oficer marynarki wo­jennej, w 1937 r. objął stanowisko szefa operacji morskich (najwyższe stanowisko w amerykańskiej mary­narce wojennej).

W 1939 r. prze­szedł na emeryturę i wyjechał do Puerto Rico jako gubernator. W 1941 r. objął stanowisko ambasa­dora przy rządzie *Vichy. Odwoła­ny w kwietniu 1942 r. do Stanów Zjednoczonych, w lipcu tego roku został wyznaczony przez prezyden­ta Franklina D. Roosevelta na stano­wisko szefa sztabu prezydenta i przewodniczącego Komitetu Połą­czonych Szefów Sztabów. Wielo­krotnie jako najbliższy doradca to­warzyszył prezydentowi w czasie narad z przywódcami innych mo­carstw.

Po śmierci Roosevelta za­chowa! stanowisko szefa sztabu pre­zydenta Harry'ego *Trumana do 1949 r., gdy przeszedł na emeryturę.

Podobne prace

Do góry