Ocena brak

Ławry i klasztory palestyńskie

Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013

Palestyna posiadała znaczną liczbę anachoretów na Synaju, ale najgłośniejszym stało się ich osiedle,zwane po grecku laura (ławra) w Pharan, na północ od Jerozolimy. Założył ją ok. 330 r. przybyły z Małej Azji pielgrzym Chariton (Ławra św. Charitona), która dała początek innym ławrom palestyńskim. Wielkiwpływ w Palestynie na rozwój cenobityzma miał Eutymios z swoim przyjacielem Teoktistosem. Przybyłon z Małej Armenii w 405 r., jakiś czas żył w Ławrze św. Charitona, potem założył klasztor, którego był duchowym doradcą z pobliskiej pustelni, a Teoktistos został opatem. Później zorganizował NowąŁawrę, niedaleko od poprzedniej. Po jego śmierci (473) stała się ona Wielkim Klasztorem Eutymiosa iośrodkiem palestyńskiego cenobityzmu.

Zachód poznał życie monastyczne najpierw z informacji Atanazego i Hieronima. Chrześcijanie, pociągnięciideałami tego życia, udawali się do Egiptu i Palestyny, zakładając w tym drugim kraju własneklasztory o specyfice zachodniej.

Pierwszy klasztor na Górze Oliwnej powstał z fundacji matrony rzymskiej Melanii, zwanej Starszą, którapo śmierci męża, prefekta Rzymu, zwiedziła osiedla anachoreckie w Egipcie, przybyła do Palestyny izłożyła (ok. 380) klasztor żeński przy pomocy św. Rufina z Akwilei, założyciela męskiego klasztoruobok. W tych klasztorach łączono życie ascetyczne z uprawianiem nauki teologicznej. Melania odwiedziłana Zachodzie swego krewnego biskupa Paulina z Noli i biskupa Augustyna w Hipponie, obu będącychpropagatorami życia monastycznego.

Drugi klasztor dla ludzi z Zachodu założył w Palestynie św. Hieronim z fundacji innej rzymianki, PauliStarszej. Hieronim, który początkowo przebywał jako eremita na pustyni Chalkis w Syrii, wrócił doRzymu, zabrał ze sobą mnichów i przybył (386) do Palestyny. Wybrał Betlejem na klasztor męski i żeński,gdzie zbudował też hospicjum dla pielgrzymów przy finansowej pomocy Pauli i jej córki Eustachium.W klasztorze męskim był przełożonym i uczynił z niego ośrodek duszpasterski z odprawianiemliturgii po łacinie.

Trzeci klasztor łaciński w Palestynie był dziełem rzymskiej pary małżeńskiej, Piniana i Melani Młodszej(wnuczki Melanii Starszej). Klasztor powstał (432) w Jezorolimie i stał się ośrodkiem dyskusji teologicznychoraz działalności charytatywnej.

Podobne prace

Do góry