Ocena brak

LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami francuskimi w Tunezji. Później do­wódca XVII okręgu wojskowego (Montpellier). W listopadzie 1942 r. za protesty przeciwko zajęciu przez Niemców strefy nie okupowanej (zonę librę) został aresztowany i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. We wrześniu 1943 r. zbiegł z więzienia i dotarł do Anglii, gdzie podjął współpracę z szefem Wolnych Francuzów gen. Char-les'em de *Gaulle'em.

Mianowany dowódcą Armee B w Afryce Pół­nocnej (od września 1944r. 1 armia francuska). Dowodził nią podczas desantu w Prowansji, walk o wscho­dnią Francję, w Niemczech i Aus­trii. W maju 1945 r. podpisał w imieniu Francji akt bezwarun­kowej kapitulacji Niemiec. Po woj­nie na krótko objął stanowisko głównodowodzącego francuskimi wojskami okupacyjnymi w Niem­czech.

Pośmiertnie mianowany mar­szałkiem Francji.

Podobne prace

Do góry