Ocena brak

ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in.

Autor /szumik Dodano /10.04.2012

ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in., ur. 7 VIII 1914 w Tarnowie, krytyk lit. i publicysta, prozaik. W gimn. cieszyńskim był uczniem J. Przybosia. Od 1933 studiował filozofię i estetykę na UW. Początkowo sympatyk lewicy społ. (współpracował z „Robotnikiem" i „Lewym Torem"), od 1936 związany z ONR i „Falangą", należał do publicystów —> „Prosto z Mostu". Czynny w życiu lit., związany z kręgiem Z. Nałkowskiej (m. in. współpracował z miesięcznikiem „Studio" 1936) i K. Irzykowskiego. Podczas okupacji niem. brał czynny udział w tajnym życiu kult. w Warszawie. Od 1947 związany ze Stow. „Pax", współprac, pism „Dziś i Jutro", „Kierunki". W 1964 otrzymał nagrodę lit. im. W. Pietrzaka za twórczość powieściową. W działalności kryt. za Irzykowskim rzecznik równorzędności i współtwórczej roli krytyki lit. w stosunku do literatury; przeciwnik indywidualizmu i psychologizmu, niechętny eksperymentom awangardowym, był propagatorem literatury dążącej do ukazania syntet. i dynamicznej wizji świata, przenikniętej „życiową energią" (nawiązanie do Bergsonowskiego witalizmu). Ogłosił zbiory szkiców Oko w oko z młodością (1963), Literatura i styl życia (1985). Swe postulaty kryt. próbował realizować w twórczości powieściowej, zwł. w powieści Sprzedaż zdarzeń (1970), w której ukazał przejmującą wizję niepokojów i problemów współcz. świata. Z tematyką wojenno-okupacyjną związana jest powieść Psy gończe (powst. przed 1945, wyd. 1960), zawierająca dociekliwą i rzadką w naszej literaturze analizę mentalności i motywacji działań hitlerowców (akcja dzieje się w środowisku gestapo). Dyptyk powieściowy W przeddzień wyznania (1956) i Noc mediolańska (1958) poświęcony został analizie drogi życiowej i myśli św. Augustyna.

Podobne prace

Do góry