Ocena brak

Lasy namorzynowe

Autor /Wala Dodano /31.01.2012

Lasy namorzynowe, nazywane inaczej lasami mangrowymi, są typowymi zespołami roślinnymi spokojnych brzegów tropików i subtropików. Wy­stępujące tam gatunki drzew posiadają unikalną zdolność wytwarzania korzeni, które wystają po­nad słoną lub słonawą wodę. Brzegi południowo-wschodniej Azji mają najlepiej rozwiniętą florę namorzynów. Występuje tam około 60 gatunków drzew mangrowych. Mangrowce wykazują wiele niezwykłych zdolności adaptacyjnych. Mangrowiec czerwony wytwarza korzenie podporowe, które wyrastają w wyższych partiach pnia i łuko­wato wygięte kotwiczą roślinę w błotnistym podłożu. Czarny mangrowiec posiada z kolei system korzeniowy tworzący sieć na głębokości 2 m pod powierzchnią wody. Z sieci tej wyrastają korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory, które sterczą pio­nowo do góry. Inne mangrowce posiadają podob­ne „urządzenia" służące tym samym celom. Inną adaptacją mangrowców do warunków ich środo­wiska jest sposób wytwarzania nasion i ich kieł­kowanie. Nasiona rozwijają się i kiełkują na rośli­nie macierzystej, następnie młode roślinki opadają i szybko się ukorzeniają, zanim przypływ wymyje je z podłoża.
W lasach namorzynowych występuje wiele ga­tunków zwierząt przystosowanych do życia za­równo w wodzie jak i na lądzie. Poskoczki mułowe (ryby z rodzaju Periophtalmus sp.) i kraby z rodzaju Uca sp. są typowymi zwierzętami lasów namorzynowych południowo-wschodniej Azji. Poskoczki pokonują suchy ląd dzięki ruchom całe­go ciała i płetwom piersiowym. Gdy następuje przypływ wspinają się na korzenie mangrowców i żeby przytwierdzić się do korzeni, niektóre gatunki wykorzystują przyssawkę uformowaną z dwu połączonych płetw brzusznych. Podczas od­pływu porozumiewają się za pomocą ruchów płe­twy grzbietowej, którą stroszą lub składają. Kraby z rodzaju Uca sp. również żyją na błotnistych zale­wiskach. Samce mają powiększoną jedną kończy­nę z kleszczami, którą poruszają w celu zwabienia samicy i odstraszania innych samców. W azjatyc­kich namorzynach kraby i inne bezkręgowce są pokarmem wielu różnych gatunków zwierząt. Są nimi makaki krabojady - małpy zdobywające pokarm w płytkich wodach, bociany, żaby i węże.

Podobne prace

Do góry