Ocena brak

Lasy i gospodarka leśna

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli ziemskiej następująco;

  • lasy strefy klimatu umiarkowanego chłodnego; są to lasy iglaste, czyli Tajga ; ciągnące się przez Skandynawię i cała Rosję oraz od Labradoru po Alaskę w Ameryce Północnej i południowo – środkową Kanadę

  • lasy równikowe w strefie wilgotnej; obszary w dorzeczu Amazonki, rzeki Kongo, Filipiny, Nowa Gwinea, część Indochin

  • lasy strefy klimatu umiarkowanego ciepłego; są to lasy liściaste zlokalizowane w Europie, południowej Kanadzie, i północnych stanach USA.

  • mniejsze znaczenie mają lasy podzwrotnikowe i monsunowe ; występują w południowo-wschodnich Chinach i Wietnamie oraz we wschodniej Brazylii, wschodnich Indiach, północno- wschodniej Australii i na Kubie.

Gospodarka leśna; różne są kierunki rozwoju gospodarki leśnej na poszczególnych kontynentach. Większość słabo rozwiniętych państw prowadzi rabunkowy wyrąb lasów. Racjonalną gospodarkę leśną starają się powadzić kraje wysoko i średnio rozwinięte.

Afryka – jest to kontynent ubogi w lasy, większość pozyskiwanego drewna zużywana jest jako paliwo.

Ameryka Północna – gospodarka leśna prowadzona jest racjonalnie. Większość drewna zużywana jest przez przemysł drzewno – papierniczy oraz budownictwo. Stany Zjednoczone pomimo dużych własnych zasobów, importują drewno .

Ameryka Południowa – największym obszarem leśnym jest tutaj amazoński las równikowy. Jest to teren rabunkowego wyrębu lasów. Wycinanie lasów Amazonii taje się problemem ogólnoświatowym, ponieważ może doprowadzić do zmian środowiska.

Azja – ma duże zróżnicowanie terenów leśnych. Japonia ma dużą lesistość i racjonalne gospodarowanie zasobami lasów. W Chinach oraz w mniejszym stopniu w Korei Południowej prowadzi się kompleksowe zalesienie nieużytków i obszarów źródłowych rzek. Natomiast w silnie zalesionej południowo – wschodniej Azji w dalszym ciągu prowadzi się rabunkową gospodarkę leśną.

Oceania – na tym obszarze dużą lesistością charakteryzuje się Nowa Gwinea oraz Nowa Zelandia. Australia jest uboga w tereny leśne , dlatego importuje drewno z Nowej Zelandii.

Europa – w Europie dominują racjonalne zasady gospodarki leśnej. Drewno zużywane jest głównie przez przemysł drzewno – papierniczy. Problemem jest zły stan lasów. Duże zasoby leśne posiada Rosja. Jest to obszar tajgi ,drewno przeważnie wykorzystywane jest w budownictwie, wzrasta jego zużycie przez przemysł drzewno – papierniczy, a spada znaczenie jako paliwa.

Podobne prace

Do góry