Ocena brak

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B. Leśmiana

Autor /mamaela Dodano /04.03.2012

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B. Leśmiana, wyd. w Warszawie 1920. Gł. ton nadaje Ł. zwrot do pojmowanej filozoficznie natury i odwołanie się do folkloru. Najsilniejszy wyraz znalazło to w odnowionej formie „ballady filoz." (np. Dusiołek, Świdryga i Midryga, Piła) i w poemacie tytułowym. Wychodząc od wątków i konwencji młodopol. (część wierszy drukowana była wcześniej w prasie, począwszy od 1913), poeta przełamuje je przez odnowienie i zaprzeczenie. W Ł. zyskuje dojrzały wyraz typowo Leśmianowski symbolizm - łączący się ze sferą mitu i egzystencji ludzkiej, a zarazem ewokujący konkret opisu i przeżycia (Topielec, Dwoje ludzieńków). Obok form balladowo-fabularnych Ł. zawiera utwory liryczne, splatające refleksję i wizyjność z mistrzowską obserwacją rzeczywistości przedmiotowej (Wpolu). Jest tu także Leśmian mistrzem liryki erotycznej (np. cykl W malinowym chruśniaku), w której sublimacji towarzyszy śmiałość opisu. Utwory Ł. cechuje szczególne bogactwo języka (np. charakterystyczne neologizmy i neosemantyzmy) i form wersyfikacyjnych. Mimo odosobnionych głosów entuzjazmu (O. Ortwin, K. Irzykowski) pierwszy z dwu najważniejszych tomów wierszy Leśmiana minął bez szerszego echa w opinii lit.; z czasem dopiero wraz z Napojem cienistym (1936) ugruntował sławę poet. autora. Niektóre wiersze zbioru tłum. były na języki niem. i franc. (w antologiach K. Dedeciusa i M. Pankowskiego) oraz ros. i czes.; wznów. 1938 i w zbiorach pism poety; wyd. fototypiczne Londyn 1947.

O. ORTWIN Próby przekrojów, Lw. 1936 (turec. ,,Ł."z 1922); A. SZCZERBOWSKI Brzegiem szału w niepojętość zieloności. O ,,Ł." Bolesława Leśmiana, W. 1934; Liryka polska. Interpretacje, (zbiór.), Kr. 1966 (tu art. M. Głowińskiego i K. Wyki)..

Jacek Trznadel

Podobne prace

Do góry