Ocena brak

ŁĄKA

Autor /lykeli Dodano /05.03.2013

ŁĄKA — obszar pokryty przeważnie wieloletniąrośłinnością zielną (trawy, turzyce, ro ślinymotylkowe itp.) gęsto rosnącą, splecionąkorzeniami i kłączami w jednolitą darń. Z biorowiskaroślin łąkowych są różne w zależnościod rodzaju gleby, jej wilgotności, tem peratury,klim atu, pielęgnowania itp.Roślinność łąk dobrych stanowią przeważnietrawy i motylkowe, łąk mniej wartościowych —turzyce, sity, skrzypy, mchy.

Podobne prace

Do góry