Ocena brak

Łącznotkankowa płyta naczyniowo-nerwowa

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Tylko w jednej zupełnie ograniczonej części miednicy małej wiotka tkanka łączna zdobywa mocniejszą postać, głównie dlatego, że zawiera liczne składniki klejodajne, częściowo również wiązki mięśniówki gładkiej, przede wszystkim zaś ponieważ przenikają ją liczne naczynia i nerwy. Tworzy więc ona «ukształtowany» aparat łącznotkankowy, główna część którego występuje w postaci płyty naczyniowo-ncrwowej; ta płyta ma również znaczenie mechaniczne, ponieważ bez wątpienia przyczynia się do umocowania narządów.

ł.ącznotkankowa płyta naczyniowo-nerwowa, jak nazwa wskazuje, jest tworem, który zabezpiecza połączenie między ścianą jamy miednicy a jej trzewami; ona też wyłącznie doprowadza do nich wszystkie naczynia i nerwy. W warunkach prawidłowych płyta ta w swej głównej części ustawiona jest skośnie do ściany bocznej miednicy. Tylko w miednicy kobiecej, zwłaszcza w części przyśrodkowej dochodzącej do macicy, ma ona ustawienie czołowe i pokryta otrzewną na swej przedniej i tylnej powierzclmi stanowi łącznotkankowe podłoże czołowego fałdu otrzewnej, więzadła szerokiego macicy.

Przyczep początkowy płyty do bocznej ściany jamy miednicy, jej nasada leży w miejscu, gdzie wielkie naczynia miednicy, naczynia biodrowe wewnętrzne zstępują po ścianie miednicy i gdzie ich gałęzie trzewne wstępują do płyty. Nasada ta jest jednolita i niepodzielna. Dopiero dalej przyśrodkowo, w kierunku przyczepu końcowego do trzew płyta dzieli się na poszczególne części czyli wypustki: na wypustkę przednią, pęcherzową, która dochodzi do pęcherza jako tkanka łączna przypęcherzowa (pa-racystium), oraz na wypustkę tylną, odbytniczą, która dochodzi do odbytnicy, jako tkanka łączna przyodbytnicza (paraproctium ). U kobiety do tych dwóch części dochodzi środkowa część trzecia, wypustka maciczno-pochwowa. Wypustka ta, jak już wspomniano, ustawiona czołowo stanowi podłoże więzadła szerokiego macicy (plica lata uteri) i dochodzi do macicy jako tkanka łączna przymaciczna (parametrium) oraz do pochwy, jako tkanka łączna przypochwowa (parakolpium). Ten trzeci odcinek zwłaszcza u podstawy więzadła szerokiego macicy wzmocniony jest licznymi naczyniami i nerwami dochodzącymi do macicy, jak również włóknami klejodajnymi i gładkimi pasmami mięśniowymi. Ta właśnie część płyty naczyniowo-nerwowej stanowi to, co ginekolodzy nazywają więzadłem podstawowym (ligamentum cardinale), o czym była już mowa. Część ta daje się bez trudu oddzielić od obu pozostałych, co ma znaczenie praktyczne kiedy zachodzi konieczność pod wiązywania naczyń w przypadkach usuwania macicy.

Łączno tkankowa płyta naczyniowo-nerwowa oraz jej wypustki na obu swych powierzchniach, przedniej i tylnej, powleczone są cienkimi łącznotkankowymi blaszkami granicznymi . O ile blaszka graniczna tylna ku tyłowi stopniowo zanika,

0 tyle blaszka graniczna przednia u swej podstawy uzyskuje silne wzmocnienie. Podstawa jej bowiem biegnąca na dnie miednicy, na górnej powięzi przepony miednicznej odpowiada łukowi ścięgnistemu powięzi miednicznej i w swym przednim odcinku wytwarza więzadło łonowo-kroczowe  mężczyzny i więzadło łonowo-pęcherzowe u kobiet.

Główna masa naczyń, które przechodzą przez płytę naczyniowo-nerwową pochodzi z naczyń biodrowych wewnętrznych. Liczne nerwy, które przenikają płytę w postaci delikatnych autonomicznych splotów, towarzyszą tętnicom. Wszystkie te obwodowe sploty pochodzą z jednego potężnego splotu głównego położonego w obrębie płyty, ze splotu pod brzusznego dolnego. Nerwy te i naczynia krwionośne wraz z towarzyszącymi naczyniami chłonnymi po przejściu płyty dochodzą do trzew, które zaopatrują. Oprócz tego do płyty naczyniowo-nerwowej zstępuje jeszcze od góry z przestrzeni zaotrzewnowej kilka tworów, które biegnąc zaotrzewnowo- przekraczają kresę graniczną, a więc górny brzeg jamy miednicy, i w różnym kierunku przenikają przez płytę naczyniowo-nerwową; dotyczy to moczowodu, nasieniowodu, jak również naczyń jajnika; poza tym przez podstawę więzadła szerokiego przebiega więzadło obłe macicy.

Podobne prace

Do góry