Ocena brak

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - NASTIE

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

Ruchy nastyczne, zmiana położenia organów roślinnych, rzadziej zwierząt, zachodząca w wyniku bodźca działającego bezkierunkowo lub będąca rezultatem wrodzonych właściwości organu.

Istnieją 2 rodzaje ruchów nastycznych: ruchy wynikające z różnic w szybkości wzrostu elongacyjnego komórek leżących po przeciwnych stronach organu i - ruchy turgorowe, powodowane odwracalną zmianą turgoru wyspecjalizowanych komórek (w poduszeczkach umieszczonych u podstawy lub na wierzchołku ogonków liści pierwszego i drugiego pędu w liściach złożonych); ruchy, wynikające ze zmian szybkości wzrostu, wywołane zróżnicowanym stężeniem auksyny po obu stronach organu, to: epinastia - szybszy wzrost morfologicznie górnej strony organu, hyponastia - szybszy wzrost morfologicznie dolnej strony organu, fotonastia, termonastia - wywołana zmianą temperatury (np. zamykanie się i otwieranie płatków kielicha tulipana lub krokusa), chemonastia - wywołana wpływem czynnika chem. (np. u roślin owadożernych reagujących na obecność niektórych związków chem. zamykaniem owada w pułapce, w której ulega on strawieniu).

Ruchy turgorowe to: nyktynastia - ruchy snu, powodujące zmianę położenia liści, czasem płatków korony i pręcików w nocy, np. u roślin z rodziny bobowatych (motylkowatych) nocą listki stulają się, a cały liść traci turgor i zwisa; sejsmonastia - wywołana wpływem bodźca mech. (dotyku, wstrząśnięcia), obserwowana u tzw. roślin wrażliwych (np. u Mimosa pudica), lub wpływem bodźca cieplnego, chem. bądź elektr.; w ruchach turgorowych przewodzenie bodźca do reagującej poduszeczki jest spowodowane rozprzestrzenianiem się potencjału czynnościowego, a także może być związane ze zmianami w transporcie fitohormonu (np. auksyny).

Podobne prace

Do góry