Ocena brak

Kwestia pokoju i bezpieczeństwa we współczesnej Europie

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Najważniejszymi problemami współczesnej Europy są kwestie pokoju, bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Obecnie opierają się one na kilku strukturach organizacyjnych, obejmujących różne państwa. Należą do nich Pakt Północnoatlantycki, Unia Zachodnioeuropejska, Wspólnota Europejska, Rada Europy i różne instytucje oraz grupy subregionalne, jak np. tzw. Inicjatywa Środkowoeuropejska, wcześniej grupa Heksagonalna i Pentagonalna, czterostronna współpraca Polski, Czech, Słowacji, Węgier – Grupa Wyszehradzka, oś Paryż-Berlin-Warszawa itp. Szczególną rolę odgrywała jednak Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). Stanowiła ona jedyną funkcjonującą strukturę paneuropejską, rozpatrującą wszechstronnie aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju całemu kontynentowi.

Zmiany, które nastąpiły w stosunkach międzynarodowych w latach 90-tych wpłynęły na kształtowanie się nowego zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. W wyniku zmniejszenia się zagrożeń militarnych pojęcie bezpieczeństwa poszerzyło się o sfery, które wcześniej nie były dostrzegane lub odgrywały drugoplanową role. Jednak czynnik wojskowy nadal kształtuje dynamikę stosunków międzynarodowych. Rośnie przy tym znaczenie czynnika politycznego, ekonomicznego, ekologicznego i społeczno-kulturowego. Znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa wywierają liczne i często narastające zagrożenia, m.in. agresywny nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, rasizm i religijny fundamentalizm

Podobne prace

Do góry