Ocena brak

Kwalifikowane nasiona siewne i sadzeniaki

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Nowoczesna uprawa roślin opiera się w dużym stopniu na stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniaków. Produkcja tego materiału jest wielostopniowa. W krajach wysoko rozwiniętych (np. w Niemczech) produkcją tą zajmują się specjalne przedsiębiorstwa hodowlane, współpracujące z instytutami naukowymi i państwowymi zakładami doświadczalnymi. Opracowywane są i wykonywane specjalne programy, wykorzystujące m.in. osiągnięcia biologii molekularnej i inżynierii genetycznej i obejmujące hodowlę uszlachetniającą, selekcyjną, kombinacyjną, mutacyjną, odpornościową i hybrydyzacyjną. Programy te są wdrażane w wielu stacjach hodowlanych rozsianych na obszarze całego kraju, dzięki czemu można sprawdzić wartość genetyczną nowych odmian - tzw. su-perelit w różnych warunkach klimatycznych i glebowych. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich prób i zatwierdzeniu nowej odmiany, kieruje się ją do dalszego rozmnożenia w gospodarstwach rolnych współpracujących ze stacjami doświadczalnymi, gdzie są one uprawiane na tysiącach hektarów powierzchni. Otrzymane w tych gospodarstwach nasiona (po oczyszczeniu i suszeniu) i sadzeniaki, jako tzw. materiał kwalifikowany, są dostarczane odbiorcom.

Obecnie w ocenie wartości użytkowej nasion siewnych i sadzeniaków bierze się pod uwagę nie tylko zwiększenie plenności, odporności na choroby, wymarzanie, susze itp., ale i lepsze dostosowanie się nowych odmian do zachodzących zmian w technice uprawy i sprzętu (np. odporność roślin na wyleganie, czy przydatność do zbioru kombajnem) oraz do wymagań w przetwórstwie i żywieniu (np. procentową zawartość tłuszczu i brak kwasu erukowego w nasionach rzepaku).

W Polsce, niestety zmalało zaopatrzenie rolnictwa w materiał siewny kwalifikowany, w roku gospodarczym 1979/1980 wynosiło ono dla zbóż podstawowych 563 tys. t, a dla sadzeniaków ziemniaków 760 tys. t, a w roku gospodarczym 1988/1989 zmalało do 394 tys. t i 455 tys. t.

 

Podobne prace

Do góry