Ocena brak

Kurs na wychowawców i opiekunów.

Autor /Brieldlicyger Dodano /03.08.2007

1. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


 14 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNUSU ZŁOŻYĆ 4 DOKUMENTY U KURATORA:
1/ karta kwalifikacyjna obiektu
2/ wykaz kadry pedagogicznej
3/ informacja o rodzaju placówki, liczbie uczestników, liczbie turnusów i czasie ich trwania
4/ program pracy z dziećmi i młodzieżą
 KURATOR MUSI BYĆ TEN U KTÓREGO DZIAŁA PLACÓWKA
 NORMY:
1/ 1 wychowawca do 20 wychowanków w grupie
2/ 1 wychowawca i 15 uczestników (jeżeli mają poniżej 10 lat)
 PODZIAŁ PLACÓWEK WYPOCZYNKU:
1/ placówki organizowane w miejscu zamieszkania uczestników:
*półkolonie 4-10 h
*wczasy w mieście
2/ placówki organizowane w formach wyjazdowych
*kolonie wypoczynkowe
*kolonie zdrowotne
*obozy stałe
*obozy wędrowne
*obozy wypoczynkowe + praca
*śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe (zielone szkoły)
*biwaki
3/ w przypadku obozów wędrownych i placówek organizowanych poza granicami organizator nie musi przedkładać karty kwalifikacyjnej
 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PLACÓWKI:
1/ Prowadzić placówkę zgodnie z przepisami
2/ Opracowanie planu pracy placówki i rozkładu dnia oraz kontrola ich realizacji
3/ Opracowanie zakresów czynności
4/ Zapewnienie warunków sanitarnych i higienicznych pomieszczeń i otoczenia
5/ Zapewnienie warunków bezpieczeństwa od dnia wyjazdu do dnia powrotu
6/ Zapewnienie warunków racjonalnego żywienia
7/ Kontrola pracy podległych pracowników
8/ Informowanie rodziców lub opiekunów o zachowaniu i stanie zdrowia dziecka
 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ- 7 GRUP OSÓB:
1/ nauczyciele
2/ studenci (kierunki pedagogiczne)
3/ słuchacze nauczycielskich kolegiów
4/ osoby z ukończonym kursem kolonijnym dla wychowawców
5/ harcerze od stopnia przewodnika włącznie
6/ przewodnicy turystki kwalifikowanej i instruktorzy PTTK
7/ trenerzy y instruktorzy sportowi
 OSOBY WYMIENIONE OD 4-7 (POZA HARCERZAMI) WINNI SPEŁNIĆ WARUNKI:
-18 lat
-wykształcenie średnie
-odpowiednie warunki zdrowotne
-posiada predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą
 PROGRAM DOKONYWANIA KONTROLI I KTO DOKONUJE:
-kuratorium oświaty
-stacja sanitarno-epidemiologiczna
-straż pożarna
-państwowa inspekcja pracy
-państwowa inspekcja handlowa
 WALORY TURYSTYCZNE:
-architektura
-przyroda
-rzeźba terenu
-infrastruktura turystyki (nocleg, żywienie, układ komunikacyjny)
 ETAPY:
1/ organizacyjno-programowy (tydzień przed rozpoczęciem turnusu)
2/ opracowanie planu lub harmonogramu wycieczki
CZAS CZYNNOŚĆ OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
KILOMETRY MIEJSCOWOŚĆ
08.00 Zbiórka Kierownik
09.30 Szczecin Kadra pedagogiczna
3/ podsumowanie wycieczki
 GRUPY WIEKOWE:
I- od lat 7 do 11
-wycieczki piesze, nizinne, górskie, autokarowe do 8h
-gry krajoznawczo-turystyczne na odcinku 500m
-ogniska i wieczornice turystyczne
II- od lat 11 do 14
-wycieczki piesze, nizinne, górskie, autokarowe
-gry krajoznawczo-turystyczne na odcinku do

Podobne prace

Do góry