Ocena brak

Kupuj akcje, kiedy są słabe, sprzedawaj, kiedy są silne

Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013

Kupowanie akcji, kiedy przeżywają okres słabości, powinno następować tylko wówczas, gdy wcześniej zostało stwierdzone, że akcje te są wciąż zdrowe pod względem fundamentalnym. Wielu inwestorów przeżywało już nieprzyjemne chwile, kiedy kupili akcje na spadku, po czym zobaczyli, że spadają one jeszcze niżej. Czym zatem jest „słabość" akcji i jak ją określać?

Dobre akcje na zrównoważonym rynku rosną zdecydowanymi ruchami, po czym zatrzymują się jakby w oczekiwaniu. Często obsuwają się wówczas nieco, szukając wsparcia ze strony nowego popytu, a potem rosną ponownie. To wahanie kursu i obniżki powodowane są sprzedażą akcji dokonywaną przez tych, którzy postanowili wcześnie zrealizować zysk.

Słabość taką przejawiają często firmy, które ogłosiły na przykład zamiar odkupienia własnych akcji (i go realizują) lub zwiększyły ostatnio dywidendę. Są to spółki, które od trzech, a nawet od pięciu lat mają regularnie wysokie zyski, dobrze radzą sobie ze spłatą kredytów i publikują przekonujące sprawozdania finansowe. Są to wreszcie spółki dobrze zarządzane i znające swoją pozycję na rynku, koncentrujące się na tym, co potrafią robić dobrze, bez niepotrzebnego rozpraszania swoich sił. Spółki, które staną się dominującymi przedsiębiorstwami w swoich branżach.

Podobne prace

Do góry