Ocena brak

Kultura i tożsamość

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

Tożsamość

a) Indywidualna – operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie.

b) Społeczna (zbiorowa) – operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej tradycji, na codziennych działaniach które człowiek podejmuje. Próba określenia w jaki sposób będzie określała ta grupa w przyszłości.

c) Kulturowa – nauki o kulturze. Jest pewną odmianą tożsamości społecznej. Człowiek w pojedynkę kultury tworzyć nie może. Należy pojmować jako względnie trwałą identyfikację pewnej grupy ludzi i ich członków z pewnym układem kulturowym, zwyczaje, system normatywny. Jest w stanie wyróżnić w społeczeństwie określone kategorie ludzi którzy mają różny status społeczny ale przyznają się do podobnych wartości kulturowych.

d) Regionalna, lokalna – zwracamy uwagę na społeczność w danym regionie. Oparta na tradycji danego regionu. Opiera się na tożsamości społecznej, kulturowej. Odnoszą się do zdefiniowanego terytorium gdzie mieszkają konkretni ludzie posiadający konkretne cechy. Łączy się z kulturą etniczną – Górale, Kaszubi.

Podobne prace

Do góry